MYTHCRACKERS WEBLOG.

KATYN MYSTERIEUZE ONTDEKKINGEN VAN DE KATYN-DOCUMENTEN 3-1-2011.

De omstandigheden rond de ontdekking van Beria,s brief Nr 794/B en de rest van de Katyn-Documenten zijn op zijn zachts gezegd gecompliceerd. Om te beginnen hebben we de memoires van Michael Gorbatsjov en hervormingen uit 1995 waar hij zegt dat hij voor het eerst Beria,s brief zag in December 1991 toen hij het gesloten pakket opende-1 Gorbatsjof zegt dat het laatste deel van de brief was doorgehaald en daarboven was er een notitie geschreven door Stalin,s blauwe potlood"The politburo decision met de handtekeningen: Mee eens-Stalin-Molotov-Voroshilov.

Gorbatsjov overhandigde dit pakket met"Beria,s brief nee 794/ B" en andere Katyn Documenten aan Boris Jeltsin op 24 December 1991. Na de inhoud hardop te hebben gelezen in het bijzijn van Alexander yakolev. De tweede keer dat deze documenten opieuw opdoken was in September 1992, maar Beria,s brief die in September 1992 werd gevonden had noch de text die door Stalin was doorgestreept noch de notitie. Het politburo besluit geschreven met een blauwe pen die Gorbatsjov had beschreven. Naam handtekeningen werden er ook in een andere volgorde geschreven"Mee eens Stali,Voroshilov,Molotov.." Bovendien werd Beria,s naam op pagiena vier met een blauw potlood doorgestreept te oordelen naar het handschrift van Stalin zelf en in plaats daarvan plaatsten ze Bastakov,s naam daar, die plaats vervanged hoofd van het Volkscommissariaat voor Binnenlandse zaken (NKVD) was onder Beria.

Het is mogelijk dat Gorbatsjof dingen in zijn memoires heeft gemengd, Maar het kan ook zo zijn dat hij daadwerkelijk een andere Beria letter zag. In verband hiermee zijn twijfels en vermoedens gerezen over de authensiteit van"Beria,s letter", Die werd gevonden in September 1992. Deze twijfels worden versterkt door het verhaal dat meestal wordt verteld over de ontdekking van die documenten. Het is officieel overwogen dat de gesloten pakket niet 1 die Beria,s letter en andere documenten van het Politburo van de c caucpg (B) bevatte werd op 24 September 1992 in het Presidentieel archief van de Russische Federatie (Voorheen bekend als het archief van het Cetraal Comite.), door een commissie onder leiding van de chef van de Presidentiele Administratie Yuri Petrov, Presidetieel adviseur Dmtri-Volkogonov en Directeur van de archieven Andrey Korotkov.

Toen het pakket werd geopend begrepen de leden van de commissie het belang van hun ontdekking en brachten zij daarover onmiddelijk verslag uit aan de President van Rusland; Jeltsin gaf toen een bevel dat Rudolf Pikhoya in zijn rol als directeur van de Russische archieven naar Warschau zou vliegen en deze sensationele documeten zou overhandigen aan President Walesa.

Op 15 Oktober 2009 verscheen het lid van de Russische Staatsdoema Andrey Makarov aan de ronde tafelvergadering "Vervalsing van Geschiedenis en Historische Mythen" als een instrument van de moderne politiek in het centrum voor sociale conservatieve politiek, En vertelde het waargebeurde verhaal over de ontdekking van de Katyn documenten. Deze werden inderdaad in September 1992 gevonden tijdens het lopende proces tegen de CPSU (Commjunistische Partij van de Sovjetunie), Hoewel niet in Archieven maar in de persoonlijke kluis van Jeltsin. Makorov vertelde dat hij waarschijnlijk samen met Sergey Shakhray, De voormalige Vice Premier van Rusland naar Jeltsin kwam en we zeiden: Boris Nikolayevich, De CPSU trial gaat nogal slecht. Hij opende de kluis om duidelijk te laten zien hoe het allemaal werkt, Haalde er zes mappen uit en zei: Okay neem deze. In zijn aawezigheid keken we naar wat het was. Hij nam twee van de mappen terug en zei: Nee het is nog te vroeg om hier vadaag over te praten. Toen zag ik toevallig de naam waar het over ging waaedoor mijn haar raakte en niemand in het land wist er nog iets van. Het probleem was dat een van de mappen die voor ons lag over Katyn ging.

Er is niets vreemds aan dit verhaal dat enige twijfel zou kunen oproepen met uitzondering van het feit dat Makarov een map genaamd Katyn zag. Dit zou nooit kunnen gebeuren omdat noch de map, Noch het gesloten pakket enige aantekeningen daarop bevatten die zouden aangeven dat ze documenten over Katyn bevatten om te begrijpen dat er binnen deze documenten over Katyn waren moesten ze niet alleen de map openen maar ook het gesloten pakket zelf. Het is duidelijk dat Makarov aanwezig was toen het gesloten pakket Nee 1 werd geopend in het kantoor van Jeltsin. Maar is het echt zo belangrijk om te weten wie dit pakket heeft gevonden en hoe deze ontdekking is gedaan ?

Iedereen weet dat mensen over verschillende dingen gaan liegen als ze een ongemakkelijke Waarheid willen verbergen.In ons geval maakt de informatie over het feit dat het gesloten pakket bijna een jaar in de kluis van Jeltsin was opgeslagen, Het mogelijk een ongemakkelijke vraag te stellen waarom heeft jeltsin die documenten op 21 mei 1992 aan de Poolse president Lech Walesa overhandigd toen hij op een officieel staatsbezoek in Moskou was ?

Er kan niet aan worden getwijfeld dat Walesa de kwestie Katyn heeft besproken tijdens zijn persoonlijke ontmoetig met Boris Jeltsin. Voor de polen is dit probleem altijd een kwestie van Top Prioriteit geweest in hun betrekkingen met Rusland, Maar blijkbaar lijkt Jeltsin zich te hebben beperkt tot algemene discussies en heeft hij zich stilgehouden over de Katyn Documenten die in zijn kluis zijn bewaard.

Maar in September 1992 gaf Jeltsin orders (onmiddelijk zoals ze zeggen ),om de Katyn documenten naar Warschau te sturen. Wat weerhield hem ervan om in mei van dat jaar precies hetzelfde te doen ? Of je het wilt of niet maar je begint te luisteren naar de onderzoekers die beweren dat deze documenten op dat moment nog in ontwikkeling waren en dat ze nog niet goed ontworpen waren.

De situatie klaarde enigszins op 28 Maart 2008 toen de bekende Russische Historicus Yuri Zhukov in een radioprogamma op het radiostation"sere Bryanny" Dozhia zei, Dat hij in de vroege jaren 1990 (In 1993 of 1994), in verband met het CPSU proces verzocht om toegang tot materialen uit het Presidentiele archief van de Russische Federatie met betrekking tot de criminele activiteiten van de Soviet Communistische Partij.

Ze brachten hem een dunne map met verschillende documenten onder hen zag Zhukov een fotocopie van Beria,s brief aan Stalin geschreven op slechts een pagiena en met een voorstel om ongeveer 2000 of 3000 gevangen genomen Poolse officieren te executeren, die schuldig waren bevonden aan oorlogsmisdade en andere misdaden. De nu beroemde Beria,s letter getypt op vier pagiena,s en die werd gevonden in 1992 bevat een voorstel om 25.700 gevangen genomen en gearresteerde Polen te schieten.

De volgende dag op 29 Maart 2008 werd Yuri Zhukov ook telefonish geintervieuwd door de onafhankelijke Katyn onderzoeker Sergey Strygin. Zhukov vertelde Strygin een interesant detail; Beria,s handtekening was aanwezig in het document dat hij in de archieven zag in de echte Beria brief van vier pagiena,s staat zijn handtekening op de laatste pagiena van het document.

Verklaringen die suggereren dat Beria twee opeenvolgende brieven naar Stalin zou hebben gestuurd met het voorstel om de Polen te executeren kan niet als serieus worden beschouwd. In de CPSU en eerder in de AUCP (B) hielden ze vast aan een gevestigde praktijk als het ging om zaken die van groot belang waren voor het land, En die een beslissing op het hoogste niveau vereisten voerden ze altijd een eerste mondelinge controle uit op het komende besluit. Daarom werden de voorstellen en verzoeken die naar het Kremlin werden gestuurd grondig doorzagen om en vormden ze de definitiefe versie. Bovendien kon het initatief tot de besluitvorming over de uitvoering van de Polen alleen van Stalin komen. Hij was het die Beria het bevel gaf de brief voor te bereiden gezien het feit dat praten over twee verschillende letters absoluut niet mogelijk is.

Het lijdt geen twijfel dat Yuri Zhukov een copie van de echte Beria,s letter Nee in zijn handen had gehouden 794 B gericht aan Stalin gedateerd 29 Februarie 1940. De getuigenis van Zhukov wordt bevestigd door een andere bron.

In december 2007 toen Vladislav Shiver een ontmoeting had met Viktor Galkin (De voormalige werknemer bij de algemene afdeling van het Centaal Comite) die met het gesloten pakket nr 1 met betrekking tot Katyn had gewerkt, Vertelde Galkin hem dat hij in april 1981 namens van Konstantin Chernenko die op dat moment de directeur van de openbare sector van het Centraal Comite was, Leverde Beria,s letter af uit het gesloten pakket nr 1 voor toenmalige KGB chef Yuri Andropov.Er is een opmerking hierover in de map zelf die het gesloten pakket nr 1.

Galkin voerde aan dat Beria,s brief die hij aan Andropov overhandigde op een pagiena stond en dat het ging over de executie van ongeveer 2000-3000 Poolse officieren. Hij zag de brief in de studie van Chernenko, Nadat Chernenko het gesloten pakket nr 1, gaf hij Galkin instructies om de brief in een envelop te doen en te verzegelen met betrekking tot de Beria brief van vier pagiena,s (Alleen beschikbaar als gescande kleuren copie) legde Galkin uit dat hij nog nooit zo,n document had gezien.

Aanvankelijk overwoog Vladislav Shved de getuigenis van Viktor Galkin met enige scepsis en nam aan dat hij dit document had verward met het transcript van het besluit van het politburo van 6 Maart 1940 dat ook op een pagiena staat. Pas later nadat hij Yuri Zhukov zijn verhaal had verteld begreep hij dat het verhaal van Galkin uit het geheugenstunt was om iets meer definitiefs te zeggen over Beria,s brief Nee 794 B is op dit moment niet mogelijk, Niet voordat we de kans krijgen om er een onafhankelijke en objectieve deskundige studie van te maken.

Om nog meer toe te voegen aan de vele vraagtekens en twijfels rond het gesloten pakket Nee 1 zou men moeten vermelden wat Michael Gorbatsjof in 1995 in zijn memoires in 1995 in zijn memoires schreef. Daar vertelt hij over hoe hij in april 1989 vlak voor Wojciech Jaruzelski,s aanstaande bezoek aan de Sovjetunie de Katyn documenten bekeek. Gorbatsjov zei dat er twee Katyn mappen waren (Niet slechts een), en dat ze allebei documentatie bevatten die de versie van de Commissie bevestigden onder leiding van de Academicus Nikolai Burdenko. Er was een verzameling van verschillende materialen en ze ondersteunden allemaal die versie.

Er zijn ook enkele echte bewijzen die ons in staat stellen om serieuze gedachten te hebben over wat de Katyn map in December 1991 bevatte. Zoals eerder vermeld was Alexander Yakolev aanwezig tijdens de overdrachten van het gesloten pakket 1 van Gorbatsjov naar Jeltsin op 24 December 1991. Het pakket werd gevonden (Volgens een van de versies) Door de Russische Archief-medewerkers die erop stonden dat Gorbatsjov daarvan een dag voor zij pensionering op de hoogte zou worden gesteld als president van de Sovjetunie. Meerdere keren nadien waaronder in zijn boek Sumerki Twiligt Materik Moskou 2003. En ook in een Live gezonde Talkshow op de Russische televisie genaamd kak eto bylo beweerde Yakolev dat de map Katyn ook bevatte een zogenaamde brief van Serov. Maar zo,n brief is ooit gevonden ook niet noch later, Waarom we ons misschien afvragen wat voor soort document Yakolev schreef had hij het over de brief van Beria ?, Maar hij zei toevallig verkeerd en deed dat keer op keer ?

Een aanwijzing voor dat mysterie kan liggen in de onlangs gepubliceerde concept copie van Beria,s letter gepresenteerd door Victor Ilukhin op 24 November 2010. Hij ontving deze concepten op 25 Mei 2010 van een anonieme persoon die contact met hem opnam en bekende dat hij was betrokken geweest bij een groep van vervalsingen Die actief was gedurende de eerste helft van de jaren negentig, D.W.Z., In de tijd dat Jelsin President van de Russische Federatie was. De laatste pagiena van de Concept brief bevat een merkwaardige opmerking; Bosthakov was hoofd van het NKVD secretariaat L.P. Beria zou hem zo,n taak nauwelijks toevertrouwd hebben ? Vervangen door Abakmov ? K.O.V. Serov ? Controleer de Datums. Hier wordt Serov genoemd als een mogelijk substituut voor Bashtakov om de NKVD Trojka te leiden die de Polen zou veroordelen tot de dood. Maar ze namen nog steeds zijn naam niet op in het definitiefe document en hielden Basthakov met dat in gedachten kunnen de herhaalde verhalen van Yakolev over de brief van Jakolev eigenlijk een Freudiaanse verspreking zijn dat wil zeggen dat hij onbewust teveel zei.

De huidige Russische regering en President Medvedev doen alsof er niets bijzonders is gebeurd en roepen alle critici op die zijn gekomen die hun officiele versie van de Katyn gebeurtenissen ten val brengen voor de pogingen om Stalin en zijn medewerkers te vergoelijken. Een dergelijke houding is niet erg constructief. Het zou veel beter zijn geweest om een groep onafhankelijke deskundigen het gesloten pakket Nee te laten onderzoeken en maakt eens en voor altijd een einde aan alle speculaties over zijn authenciteit. Maar zolang ze deze originelen verbergen voor zowel de publieke als de wetenschappelijke gemeenschap blijven ze de vermoedens bevestigen dat de Katyn affaire vervalst is, En waarschijnlijk is dit precies wat er is gebeurd.

Einde Artiekel.