Discussie

Deel 2 van de NRC Katyngeschiedenis

Woensdag 28 April 2010 door Michel Krielaars.

Goed nieuws voor de Katynliefhebbers en vooral voor de stalinisten onder hen. Op last van president Medvedev publiceert het Staatsarchief van de Russische Federatie sinds vandaag op internet een aantal documenten over het bloedbad bij Katyn, waar in 1940 circa 22.000 Poolse officieren en intellectuelen werden vermoord. Daarmee neemt Rusland opnieuw de verantwoordelijkheid op zich voor die massamoord. En dat is een mooi gebaar, in een tijd waarin de geschiedenis in Rusland (en de rest van Oost-Europa) steeds vaker voor nationalistische doeleinden lijkt te worden gebruikt.

In de jaren negentig werd door president Jeltzin de geheimhouding van enkele documenten over Katyn al opgeheven. Die archiefstukken werden in kranten afgedrukt, maar konden alleen worden ingezien door onderzoekers. Onder president Putin werden de archieven langzaam weer gesloten, vooral voor westerse onderzoekers.

Polen en mensenrechten-organisatie Memorial hebben lange tijd tevergeefs verzocht om openbaarmaking van het hele dossier-Katyn, zodat de namen van alle betrokken NKVD,ers bekend zouden worden. Maar die stap is nog altijd niet gezet, waarschijnlijk omdat sommige van die beulen nog leven en misschien zelfs meelopen in de 9-meiparade. NKVD,ers hadden tenslotte de meeste kans om de oorlog te overleven, omdat ze merendeels niet aan het front hoefden te vechten, maar in de achterhoede bezig waren en bovendien betere rantsoenen kregen.

Medvedev heeft nu beloofd nog meer materiaal over Katyn aan de Poolse regering over te dragen,, De Katyn-documenten moeten mensen leren om van de geschiedenis te leren, zei hij.. Laat iedereen weten wat er is gebeurd, wie de besluiten heeft genomen, wie de eliminatie van de Poolse officieren heeft bevolen, En: Alles is hier geschreven Met alle handtekeningen.

Onder de documenten die reeds bekend waren bevindt zich een brief van NKVD-chef Beria, die de executie van de Poolse krijgsgevangenen aanraadt, omdat ze gezworen vijanden van het Sovjet-systeem zouden zijn en na hun bevrijding de strijd daartegen zouden aanvangen. Beria stelt aldus voor de doodstraf door middel van de kogel op hen toe te passen,,De zaken moeten worden afgehandeld zonder dat de veroordeelden worden gedaagd, terwijl de conclusies en de aanklacht evenmin aan hen bekend moet worden gemaakt. Het verzoek is vervolgens ondertekend door Stalin en drie andere politbureauleden.

Ook bevindt zich onder de documenten een nota uit 1959 van het hoofd van de geheime politie waarin de toenmalige partijleider Nikita Chroetsjov (die tijdens Stalins Grote terreur in Oekraine zijn uiterste best deed om de door Stalin gestelde executiequota te halen.) ervan op de hoogte wordt gesteld dat de Katyn archieven zijn vernietigd. Dat laatste doet je gissen naar wat er nu nog meer in dat dossier zit.

Voorop staat dat dankzij de publicatie op internet nu heel Rusland, voor zover daarin geintereseerd over de ware toedracht bij Katyn kan lezen. En dat is een belangrijke stap voorwaarts. Het wachten is nu op de opening van alle archieven uit de Stalin tijd, zodat veel brave Hendrikken eindelijk zelf kunnen lezen wat er werkelijk in die bloeddorstige jaren is gebeurd (Mits ze het Russisch beheersen natuurlijk) en er heel misschien een antwoord kan worden gegeven op de vraag waarom zoveel miljoenen onschuldige Sovjetburgers zijn vermoord, in opdracht van hun hoogste leider. Een volgende stap is dan de vraag hoe het kan dat zoveel westerlingen zo lang in die hoogste leider en zijn systeem zijn blijven geloven.

De Waarheid is een heel andere zie de Pagiena in het Engels van Grover Furr. want bovenstaande is totaal gelogen.

Grover Furr,s Weblog. The Goebbels Munitie.

8 may 1943. Unfortunaley german ammunition has been found in the Graves at Katyn-It is essential that this incident remaind Top secret.If it were to come to the Knowledge of the enemy the whole Katyn affair would be dropped.

GORBATSJOV-JELTSIN.

1989 Gorbatsjov learns about the documents in the sealed envelope (Politburo shooting order etc, Buth prefeairs to keep silent.)

1990 The Soviet Governement admits Soviet responsibility for the massacre, blames it on Beria and his accomplices doesn,t mention anything about politbuo order and other sealed envelope documents. The announouncement is based on research by Soviet Historicans whis is based in turm on indirect evidence from the Soviets archives such as  transport lists.

1991 Gorbatsjof gives the envelope to Jeltsin who examines its contents.

1992 Yeltsin publicly reveals the contents of the sealed envelope all documents immididtely publish in Poland as facsimiles and Polish translations.

1993 Russian Historical journal Voprosy is to ri publishes text and facsimiles of most of the documents from the sealed envelope

The Katyn documents were announced five years before they were published.