DE POOLSE CONCENTRATIEKAMPEN HEBBEN DE NAZI-GRUWELDADEN OVERSCHREDEN.

Nazi-Sadisten hebben op vele manieren de acties van hun Poolse voorgangers herhaald.

Het Poolse Concentratiekamp Dombe 1919-1922.

Inspectie van het kamp van Dombe: Houten gebouwen, De muren zitten los en sommige gebouwen zonder een houten vloer. Grote kamers. De meeste gevangen dragen geen schoenen en lopen op blote voeten. Verder waren er geen bedden of stapelbedden ook geen stro en geen hooi. Ze slapen op de grond of planken geen linnen kleding het was er koud en was honger Grote sterfte heerste er.

Het Poolse Concentratiekamp Stschalkovo.

De toestand van de gezondheid van de gevangenen is verschrikkelijk, De hygienische omstandgheden van het kamp zijn walgelijk. De meeste gebouwen zijn dugouts met geperforeerde dakens en de ramen zijn dichtgetimmerd met planken. Veel barakken waarvan er een die van de Russen waren zo vol dat je dacht een muur te zien in plaats van de gevangenen. dit alles is gedocumenteerd.

Het kamp; Strzalkowo

Alhoewel de Poolse autoriteiten volledig op de hoogte waren van de misstanden zij niet de minste moeite ondernamen om hier verandering in aan te brengen. Er waren bijvoorbeeld geen toiletten en ook geen emmers aanwezig waar de gevangenen hun behoefte op konden doen, En wie s,nachts naar buiten wou gaan moest dit met de dood bekopen.

29-12-1921.

Een nota van de Russische-Oekraiense delegatie aan de Poolse voorzitter van de delegatie om te protesteren tegen de omstandigheden waarin de gevangenen moesten leven in Strazalkowo. Zo werden er bij de Letten die bij aankomst in het kamp in het najaar van 1919 van hun ondergoed werden beroofd en geslagen met elk 50 stokslagen met prikkeldraad omwikkeld. Meer dan 10 Letten overleden daarna aan bloedvergifteging.

Verantwoordelijk voor deze barbarij was de Kampcommandant Wagner en zijn assistent Luitenant Malinowski.Zij onderscheiden zich door een verfijnde wreedheid. Luitenant Malinowski liep altijd door het kamp begeleid door een aantal Korporaals die in hun handen zwepen hadden, En als er iemand was die hem niet beviel omdat hij weigerde om in een greppel te gaan liggen werd deze zo hard geslagen dat persoon kreunde van de pijn en smeekte om genade waarna Malinowsky zijn revolver tevoorschijn en schoot hem dood. Daarna klom Malinowsky in een Machinegeweer toren en opende het vuur op weerloze gevangenen.

In Bereza Kartuzskaya werden 40 mensen in kleine cellen opgesloten de cel had een cementen vloer, En om ervoor te zorgen dat de gevangenen niet gingen zitten werd de vloer voortdurend nat gemaakt en was het de gevangenen verboden om met elkaar te praten. De gevangenen die daar zaten probeerden zich om te zetten in stom vee.Het regime vanstilte voor gevangenen functioneerde ook in ziekenhuizen. Nog verschrikelijker waren de voorwaarden in de strafcel. Degenen die schuldig waren werden daar 5 tot 14 dagen vastgehouden en om het leed nog erger te maken werden er een paar emmers met uitwerpselen over de vloer uitgegoten en dat bleef maandenlang liggen en niet gereinigd. het was er daarna vol met wormen. Dientengevolge gaven de gevangenen er de voorkeur aan om voortijdig te sterven. De poolse officieren dwongen de gevangenen om de toiletten met hun handen te reinigen om daarna zonder hun handen te wassen kregen ze een lunchrantsoen aangeboden degenen die weigerden werden de handen gebroken.